admin

انتقال تصویر دوربین مداربسته

قسمت های مختلف انتقال تصویر دوربین مداربسته تنظیمات DVR یا NVR: ابتدایی ترین بخش در انتقال تصویر دوربین مدابسته تنظیم دستگاه رکوردر می باشد.در صورتی که شما نیاز به دیدن تصاویر در شبکه دارید و یا درخواست انتقال تصوبر دوربین بر روی موبایل و یا PC داشته باشید باید دستگاه DVR و یا NVR خود را تنظیم کنید. فوروارد کردن ...

توضیحات بیشتر »